Home

 

Historiek:

 

Numismatiek, voor leken een onbegrijpelijke term, is niet meer of minder dan de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van munten, penningen en medailles. Met enige trots kunnen we zeggen dat onze vereniging de numismatiek in Limburg op de kaart heeft gezet. De roots van onze vereniging gaan zo'n 55 jaar terug. In 1959 werd er in Hasselt een eerste contact gelegd tussen enkele verzamelaars. De alleerste club werd opegericht in 1966 onder de naam: Verzamelaars centrum Hasselt. Haar huidige naam zag het licht in 1970 tijdens een algemene vergadering. Aanvankelijk waren we lid van het EGMP,( Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde) , maar deze samenwerking werd stopgezet in het jaar 1982. Met wisselend succes werden er jaar na jaar internationale beurzen georganiseerd. Vanaf 1995 waaide er een frisse wind door de rangen waarbij de informatica leidde tot een nieuw logo en een hele administratieve vereenvoudiging. Bij de intrede van de Euro in 2002 kreeg onze club een nieuwe injectie van nieuwe verzamelaars. Deze grote omwenteling voor de numismaten zorgde voor een nieuwe verzamelwoede bij de verschillende lagen van de bevolking. Onze club blijft evolueren, deze site is daar het sprekende voorbeeld van. In 2007 vierden we reeds onze 40ste GROTE MUNTENBEURS! Wij wensen u aangename bezoeken toe op onze webstek. Ondertussen blijven wij ons belangeloos inzetten om onze verzamelaars en andere geïnteresseerden iets bij te brengen over de geschiedenis van de munt. We zijn een informatiebaken voor de beginneling en de gevorderde verzamelaar. Breng ons een bezoek tijdens een van onze ruilvergaderingen, we verstrekken vrijblijvend alleinformatie over al de facetten van de numismatiek. Ook determinatie van munten, penningen e.d.

 

 

Ons clubblad is geen "wegwerpartikel" maar een blijvende bron van informatie voor onze leden.

Studiekring voor numismatiek - gratis informatie & determinatie

"domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel!!!"

 

ONS MOTTO: "KLEIN MAAR FIJN"

De voordelen:

  1. Gratis koffie tijdens de ruilvergaderingen
  2. Gratis toegang tot al de ruilvergaderingen en de Grote Muntenbeurs
  3. Twee informatiebladen per jaargang met minimum 20 pagina's info over numismatiek
  4. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid betaald door de vereniging

 

BIBLIOTHEEK TER BESCHIKKING VAN DE LEDEN:

Even ter herinnering: er bevinden zich 37 numismatische boeken in onze bibliotheek! Zowel voor verzamelaars van Romeinse, Belgische en Middeleeuwse Munten. Uitlenen, kan gedurende 1 maand, met eventuele verlenging. Dit kan mits overleg met de verantwoordelijke. De boeken bevinden zich op de maatschappelijke zetel, de leden dienen contact op te nemen voor de ruilvergadering, zodat we de boeken kunnen meebrengen.

 

Hier een overzicht van de boeken:

 

1. De zilveren Benelux – A. Delmonte 1967

2. Münzkatalog von der Antike bis zur Gegenwart – Ernst Battenberg 1965

3. Les Monnaies – John Porteous 1964

4. Roman Silver Coins Vol. I Republic Augustus – H.A. Seaby 1967

5. Roman Silver Coins Vol. II Tiberius-Commodus – H.A. Seaby 1968

6. Roman Silver Coins Vol. III Pertinax-Balbinus – H.A. Seaby 1969

7. Monnaies Royales Françaises depuis Hugues Capet jusqu’a la Révolution – A. Dieudonné 1916

8. Studi si Cercetari de Numismatica Vol. I

9. Numismatiek munten, penningen en medailles

10. Early Arabic Glass Weights and Stamps – Georges C. Miles 1948

11. Etude des monnaies germaniques et Romaines…. – M . Huybrigts 1913

12. Die Geldscheine de Deutschen Ländernotenbanken, Reichsbahn und Reichspost – Dr. Arnold Keller 1952

13. Das Papiergeld des Deutschen Reiches 1874-1945 – Dr. Arnold Keller 1952

14. Das Notgeld der Inflation 1922 - Dr. Arnold Keller 1954

15. Das Wertbeständige Notgeld 1923-1924 – Dr. Arnold Keller 1954

16. Revue Belge de Numismatique et de sigillographie Tome 97 – 1951

17. Revue Belge de Numismatique et de sigillographie Tome 103 – 1957

18. Revue Belge de Numismatique et de sigillographie Tome 109 – 1963

19. Les Monnaies des Pays-Bas Bourguignons et Espagnols 1434-1713 – H. Enno Van Gelder et Marcel Hoc 1960

20. Décorations Médailles, Monnaies et Cachets du Musée de L’Armée – J. Leroy 1912

21. Die Kantinenschecks der Deutschen Kriegsgefangenen in den USA – Albert Pick

22. Les Monnaies de Reckheim 1340-1720 – J. De Mey 1968

23. De Zeeuwse Munten – J. De Mey 1969

24. Les Monnaies de Brabant 1598-1790 – J. de Mey en A. Van Keymeulen 1974

25. De Nederlandse Munten – H. Enno Van Gelder 1965

26. Medailleurs en Numismaten van de Renaissance in de Nederlanden – 1959

27. Répertoire de la Numismatique Française Contemporaine 1793-1968 – J. De Mey en Bernard Poindessault 1969

28. European Crowns since 1800 – John S. Davenport

29. Die Münzen Jugoslawiens ab 1918 – Heinz Dietzel 1970

30. Der Maria Theresientaler – Günther Meinhardt 1952

31. De munten van het Koninkrijk der Nederlanden – J. Mevius 1969

32. De munten van het Koninkrijk der Nederlanden – J. Mevius 1973

33. Katalogus der Belgische Munten 1832 tot heden – F. Morin (R. Van Bergen) 1976

34. Katalogus der Belgische Munten 1832 tot heden – F. Morin (R. Van Bergen) 1980

35. Katalogus der Belgische Munten 1832 tot heden – F. Morin (R. Van Bergen) 1982

36. Katalogus der Belgische Munten 1832 tot heden – F. Morin (R. Van Bergen) 1986

37. De Munten van België 1790-1976 – J. De Mey en G. Pauwels

 

ONZE RUILVERGADERINGEN:

 

5 november 2016 - 3 december 2016

7 januari 2017 - 4 februari 2017 - 4 maart 2017 - 1april 2017 - 6 mei 2017

3 juni 2017 - 5 augustus 2017 - 2 september 2017 - 4 november 2017

2 december 2017

deze ruilvergaderingen gaan door in vergaderzaal 1 van het Cultuurcentrum

Kunstlaan 5, 3500 HASSELT

 

50ste GROTE MUNTENBEURS

8 oktober 2017

in Parketzaal 1 van het Cultuurcentrum Kunstlaan 5,

3500 HASSELT

 

DE NUMISMATISCHE KRING HASSELT

€uro Coin Collectors Club

is een vereniging zonder winstoogmerk.

Lid van de Socioculturele Raad Hasselt en de Erfgoedcel Hasselt

 

maatschappelijke zetel:

Runkstersteenweg 254, 3500 Hasselt.

Ondernemingsnummer: 4144.124.07

voor info: 011/27.39.27 of 0476/35.68.93

e-mail: freddyvanrusselt@hotmail.com

of freddy.vanrusselt@skynet.be

Lidmaatschap à € 7,50 per jaar, te storten op:

IBAN: BE19 0010 4855 1812 BIC: GEBABEBB

met vermelding: lidgeld 2017

 

Ook gewone bezoekers zij welkom, zij betalen € 1,50 voor een ééndagslidkaart.

Vanaf januari 2017 betalen houders van een UITpas Hasselt € 1,00.

8 oktober 2017 50ste GROTE MUNTENBEURS

 

Hieronder de uitslag van de trekking van onze tombola van 9 oktober 2016 t.g.v. onze 49ste Grote Muntenbeurs.

 

1. gouden 10 frank Frankrijk 1860 BB : 31725

2. gouden 12 1/2 euro 2014 Koningin Astrid : 11644

3. gouden 12 1/2 euro 2015 Koning Filip : 11615

4. gouden 12 1/2 euro 2015 Koningin Mathilde : 31900

5. gouden 12 1/2 euro 2016 Koningin Elisabeth : 11787

6. zilveren penning Monaco Centenaire de Monte Carlo "Proof" : 00765

7. zilveren 500 frank 1990 Duits België "Proof" : 11587

8. zilveren 500 frank 1990 Vlaams België "Proof" : 31730

9. zilveren 500 frank 1990 Frans België "Proof" : 00673

10. zilveren 5 frank België Leopold II 1871 : 01902

 

Prijzen af te halen tot 31 januari 2017!

 

 

JE KAN BIJ ONS TERECHT VOOR INFORMATIE OVER AL DE FACETTEN VAN DE NUMISMATIEK, UITERAARD OOK DE EUROMUNTEN EN VOOR DETERMINATIE VAN MUNTEN.

UITGEBREIDE BIBLIOTHEEK TER BESCHIKKING VAN DE LEDEN.

 

 

Naast de traditionele numismatiek, hebben we ons de afgelopen jaren ook toegelegd op de moderne numismatiek. Het resultaat daarvan is de ECCC (Euro Coin Collectors Club) zij is een volwaardig onderdeel van de Numismatische Kring Hasselt. Hiermee willen we nieuwtjes brengen uit "euroland". Om de zes maanden verschijnt er nuttige informatie in het clubblad. Alle opgedane kennis over voornamelijk 2 euro herdenkingsmunten heeft als resultaat gehad, dat de voorzitter jaarlijks een catalogus samenstelt. Dit naslagwerk heeft ondertussen zijn plaatsje gevonden bij zowel de doorwinterde als de beginnende verzamelaar en natuurlijk ook in de numismatische vakhandel in België en Nederland.

 

In 2015 vierden we het 45-jarig bestaan van de vereniging. Op 7 maart 1970 werden de 1ste statuten ingediend voor een vereniging met als naam "Verzamelaars Centrum Hasselt", hierin stond reeds vermeld dat het bestuur 3/4 muntverzamelaars diende te omvatten. Deze bewindsploeg vormde in 1974 de basis voor de naamsverandering in "Numismatische kring Hasselt". De eerste jaren werden er enkele keren 2 Grote Muntenbeurzen, samen met een tentoonstelling, georganiseerd.

 

 

Deze website kwam tot stand met de steun van:

 

EUROCATALOGUS - inclusief alle afbeeldingen van de circulatiemunten

Alle 2 euro herdenkingsmunten komen uitgebreid aan bod.

Misslagen en varianten, numisbrieven, coincards enz....

de 3 euromunten van Slovenië en alle 5 euromunten van Finland en Duitsland met polymeerring

ca. 2400 afbeeldingen van ingekleurde 2 euromunten

VOORSTELLING OP 9 OKTOBER 2016.

Deze 9de editie wordt een ingelijmd boek op A4 formaat, 276 pagina's met meer dan 5.500 afbeeldingen

in kleur. Waaronder meer dan 50 pagina's met afbeeldingen van ingekleurde 2 euromunten.

Prijs: € 33,00

Verzending België: € 6,00

Verzamelaars kunnen vanaf nu intekenen en een ex. reserveren.

Even doorgeven op freddyvanrusselt@hotmail.com of freddy.vanrusselt@skynet.be

011/27.39.27 of 0476/35.68.93

Het meest complete en enige Nederlandstalige "NASLAGWERK" voor de verzamelaar van 2 euro herdenkingsmunten.